Mgr. Peter Joniak, PhD.

Kontakt:
Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
SK-842 15
Bratislava
tel: +421(02)60296 493
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

Biografia:

Ph. D. štúdium 2000 - 2005
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Názov témy: New rodent assemblages from the Upper Miocene deposits of the Vienna Basin and Danube Basin

M. Sc. štúdium, 1995 – 2000,
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Názov témy: Stratigraphy of the Plio – Quaternary sediments in the area of Považský Inovec mts.

Výskum:

Vedecké zameranie hlavne na miocénne drobné cicavce, predovšetkým hlodavce z oblasti Slovenska a Turecka. Ich taxonómia, evolúcia, paleoekológia, paleogeografia, stratigrafia a tafonómia.

Výučba:

Paleogeografia, Geomorfológia a kvartér, Kvartér, Vybrané prednášky na tému drobné fosílne cicavce (biostratigrafia, evolúcia, taxonómia, identifikácia a metodika)

Publikácie:

ABB
Kováč, Michal - Fordinál, Klement - Grigorovič, Aida-Andrejeva - Halásová, Eva - Hudáčková, Natália - Joniak, Peter - Pipík, Radovan - Sabol, Martin - Kováčová, Marianna - Sliva, Ľubomír: Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu In: Geologické práce. Správy. - Nr. 111 (2005), s. 61-121
ADC
Joniak P. & Hans de Bruijn (2015) Rodents from the Upper Miocene Tuğlu Formation (Çankiri Basin, Central Anatolia, Turkey), Paläontologische Zeitschrift, (DOI) 10.1007/s12542-015-0257-5
Mazzini, I., Hudackova, N., Joniak P., Kovacova, M., Mikes, T., Mulch, A., Rojay, B., Lucifora, S., Esu, D., Soulie-Märsche, I. (2013) Palaeoenvironmental And Chronological Constraints On The Tuğlu Formation (Çankırı Basin, Central Anatolia, Turkey) (2013) Turkish Journal of Earth Sciences 22, 747-777
Danilov, I.G., Čerňanský, A., Syromyatnikova, E.V., Joniak P. (2012) Fossil turtles of Slovakia: New material and a review of the previous record. Amphibia-Reptilia, 2012, vol. 33, p. 423-442.
Vojtko, R., Hók, J., Kováč, M., Sliva, Ľ., Joniak, P. & Šujan, M., 2008: Pliocene to Quaternary stress field change in the Western Carpathians (Slovakia). Geological Quarterly, 52, 1, 19-30.
Kováč M., Baráth I., Fordinál K., Grigorovič A. A., Halásová E. Hudáčková N., Joniak P., Sabol M., Slamková M., Sliva Ľ., & Vojtko R., 2006: Late Miocene to Early Pliocene sedimentary environments and climatic changes in the Alpine - Carpathian - Pannonian junction area: A case study from the Danube Basin northern margin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 238, 1-4, 32-52.

ADD
Michal Kováč, Rastislav Synak, Klement Fordinál, Joniak P., Csaba Tóth, Rastislav Vojtko, Alexander Nagy, Ivan Baráth, Juraj Maglay, Jozef Minár (2013) Late Miocene and Pliocene history of the Danube Basin: inferred from development of depositional systems and timing of sedimentary facies changes, Geologica Carpathica. Vol. 62(6), 519-534

ADF
Čerňanský A., Joniak P. 2009: New finds of Lacertids (Sauria, Lacertidae) from Neogene of Slovakia and Czech Republic, AGEOS 1, 1, p 57-65
Hudáčková, N., Halásová, E., Fordinál, K. Sabol, M., Joniak, P., Kráľ, J. (2003) : Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part) Slovak Geological Magazine. - Vol. 9, No. 4 s. 233-235
Holec, P., Kováč, M., Sliva, Ľ., Vojtko, R., Joniak, P., 2002 : Finds of Mastodon Mammut borsoni (Hays, 1834) near Ceroviny, stratigraphy and lithological conditions, Mineralia Slovaca., Vol. 34, No. 5-6, p. 353-358
Sliva, Ľ., Vojtko, R., Joniak, P., Kováč, M., Baráth, I. 2002: Sedimentology and tectonics of the Plio-Quaternary sedimentary sequences of southern part of the Považský Inovec Mts., Geologica Carpathica. Vol. 53, 38-40
Joniak, P., 2000: Paleoecologic and paleoclimatic significance of the fossil mollusc assemblages from the Quaternary sediments near Hlohovec (Slovakia). Slovak Geol. Mag., 6, 2-3, 120-124
Kováč M., Synak R., Fordinál K. & Joniak P., 2010: Významné eventy v paleogeografii severnej časti Dunajskej panvy – nástroj na upresnenie stratigrafie jej vrchnomiocénnej a pliocénnej výplne. Acta Geologica Slovaca (AGEOS), 2, 1, 23-36.

Kompletny zoznam:
http://uniba.sk/ludia/joniak1/publications/

Projekty:

2015 National Geographic Global Exploration Fund. Member of the research group; “Palaeogeography of Anatolian mammals following the collission of the African and Eurasian plates”.
2012 - 2015 Grant of Scientific Grant Agency (VEGA) of the Ministry of Education of Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences. Member of the research group; “Palaeoenvironment of the Neanderthals in the territory of Slovakia in perspectives of climatic changes during the Late Pleistocene.”
2011 - 2014 Grant of Ministry of education SR project APVV-0099-11 “Development of the Danube basin depositional systems”
2008 - 2012 Grant of European Science Foundation EUROCORES/TOPOEUROPE programe, project VAMP - VAMP – Vertical Anatolian Movements Project. (APVV - ESF-EC-009-07)
2008 - 2010 Grant of Ministry of education SR Project AVV-0280-07 “Palaeobiodiversity in the territory of Western Carpathians during the Mesozoic and Cenozoic Eras like reflections of palaeoclimatic, paleogeography and paleoceanographic changes”.
2007 - 2009 Research of the Medvedia Cave in the Slovenský raj Mts., Slovakia (cooperation with Vienna University and Austrian Academy of Science, Austria;).
2006 - 2009 Grant of Ministry of education SR APVV-0158-06 “Neotact: Neotektonická aktivita Západných Karpát”
2004 European Science Foundation – EEDEN No. EX022001 “New rodent assemblages from the Upper Miocene deposits of Vienna and Danube Basin”
2003 - 2005 Grant of Scientific Grant Agency (VEGA) of the Ministry of Education of Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences. project No. 1/0080/03 - Biodiversity and biotopes of the Western Carpathians as a reflection of paleogeographic and paleoclimatic changes in Late Cenozoic.
2003 - 2006 Grant of APVT of Ministry of education SR „Ecosystems of upper Miocene, Pliocene and Quaternary as an indicator of climatic changes“
2002 KEGA 3/0108/02: „Geologická stavba a vývoj Západných Karpát – univerzitná učebnica“
2002 Grant of Comenius University 47/2002/UK: „Geological and paleontological research of the Medvedia cave in Jánska valley (Low Tatras)“
2001 Grant of European Science Foundation – EEDEN No. 01412001 "Fauna of Micromammals from the Panonnian sediments from the locality Borsky Jur".