Mgr. Michal Jamrich, PhD.

Kontakt:
Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
SK-842 15
Bratislava
tel: +421(02)60296 369
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
Biografia:
Výskum:
Výučba:

Publikácie:

 

 

Projekty: