Výučba

Medzinárodná stratigrafická tabuľka

Medzinárodná stretigrafická tabuľka (SK)

Staršia stratigrafická tabuľka v (SK)

 

Zimný semester

Cvičenie č.1

Cvičenie č.2

Cvičenie č.3

Cvičenie č.4

Proterozoikum horniny

Kambrium horniny

Ordovik horniny

Devón horniny

Karbón horniny

 

Letný semester

Perm horniny

Trias horniny

Jura horniny

Krieda horniny

Paleogén horniny

Neogén horniny

Kvartér horniny