Zameranie

Vedeckovýskumná práca katedry sa zameriava na sedimentologický, stratigrafický, paleontologický a tektonický výskum Západných Karpát.
Pre prax sa riešia otázky geologickej stavby vybraných území SR, sedimentológie, biostratigrafie a štruktúrnej geológie predovšetkým pre geohazardy, vyhľadávanie ropy a zemného plynu.

Prečo študovať na katedre geológie a paleontológie? (leták)

Prečo študovať na katedre geológie a paleontológie? (prezentácia)

 

Programy štúdia

Geológia
Paleontológia
Paleobiológia

  Kontakt/Contacts Postal address:
Mlynska dolina, pavilon G,
SK-84215,
Bratislava,
Slovak Republic
Phone and Fax:++421 7 60296 214
E-mail:kgp[at]nic.fns.uniba.sk