Mgr. Samuel Rybár, PhD.

  BIOGRAFIA PUBLIKÁCIE PROJEKTY
Kontakt:
Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
SK-842 15
Bratislava
tel: +421(02)60296 156
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Biografia:

Dátum narodenia:

Tituly a vedecké hodnosti:

Prehľad doterajšej praxe:

Ocenenia:

Výskum:

Výučba:

Publikácie:

Sztanó, O., Kováč, M., Magyar, I., Šujan, M., Fodor, L., Uhrin, A., Rybár, S., Csillag, G., Tőkés, L. 2016: Late Miocene sedimentary record of the Danube / Kisalföld Basin: interregional correlation of depositional systems, stratigraphy and structural evolution, Geologica Carpathica, 67, 6, 525 – 542, doi: 10.1515/geoca-2016-00.

Rybár, S., Kováč, M., Šarinová, K., Halásová, E., Hudáčková, N., Šujan, M., Kováčová, M., Ruman, A. & Klučiar, T. 2016: Neogene changes in paleogeography, paleoenvironment and the provenance of sediment in the norther Danube Basin. Bulletin of Geosciences 91(2), 367–398.

Klučiar T., Kováč M., Vojtko R., Rybár S., Šujan M. & Králiková S. 2016: The Hurbanovo–Diösjenő Fault: A crustal-scale weakness zone at the boundary between the Central Western Carpathians and Northern Pannonian Domain. Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 59-70.

Šujan, M., Braucher, R., Kováč, M., Bourlès, D., Rybár, S., Guillou, V., Hudáčková, N. 2016: Application of the authigenic 10Be/9Be dating method to Late Miocene–Pliocene sequences in the northern Danube Basin (Pannonian Basin System): Confirmation of heterochronous evolution of sedimentary environments. Global and Planetary Change, 137: 35-53.

Rybár, S., Halásová, E., Hlavatá Hudáčková, N., Kováč, M., Šarinová, K., Šujan, M. 2015: Biostratigraphy, sedimentology and paleoenvironments of the northern Danube Basin: Ratkovce 1 well case study. Geologica Carpathica. 66, 1, 51-67.

Geologické a paleogeografické mapy:

Projekty:

Medzinárodné projekty:


2016-2017: APVV SK-FR-2015-0017 Evolúcia a chronológia geologických procesov Podunajskej nížiny počas pliocénu a kvartéru: aplikácia kozmogénnych nuklidov

2015-2016: APVV SK HU 2013-0020 Dunajská panva – korelácia a vývoj sedimentárnych fácií a paleoprostredí počas neskorého neogénu

2015-2019: APVV 14-0118 Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát

2012–2015: APVV 0099-11 Vývoj depozičných systémov Dunajskej panvy