Mgr. Józsa Štefan, PhD.

 BIOGRAFIA    PUBLIKÁCIE    PROJEKTY

Kontakt:
Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
SK-842 15
Bratislava
tel: +421(02)60296 541
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

miestnosť: G-220

Biografia:

September 2000 – Marec 2005Univerzita Komenského, Katedra geológie a paleontológie, Bratislava, špecializácia: paleontológia.

Marec 2001 -Apríl 2001– SAIA štipendium - Jagelonská Univerzita, Geologický Inštitút, Krakov.

Poľsko (Školiteľ: Prof. dr hab. M. A. Gasiński).

Máj 2005 – Obhájený magisterský titul (Univerzita Komenského, Slovakia ): Názov: Nové poznatky o stratigrafii nižnianskej jednotky na základe mikrofosílií s dôrazom na planktonické foraminifery. (Školiteľ: Doc. RNDr. R. Aubrecht, PhD.)

August 2009 – Obhajoba PhD.– Univerzita Komenského , Katedra geológie a paleontológie, Bratislava Názov: Mikrobiostratigrafia vybraných profilov v sedimentoch aptu-cenomanu Západných Karpát na základe planktonických foraminifer. (Školiteľ: Doc. RNDr. R. Aubrecht, PhD.).

Apríl 2010: 3rd course on benthic and planktonic foraminifera. International school on foraminifera. April 7-16 2010 Urbino Italy.

Od januára 2014: Grzybowsky Foundation (člen)

Od januára 2016: člen medzinárodnej komisie “Brian J. O’Neill Memorial Scholarship”

Jazyky: slovenský, maďarský, anglický, nemecký, španielsky.
Výskum: Mezozoikum - foraminifery - biostratigrafia - mikrobiofaciálna analýza

Výučba: cvičenia z historickej a stratigrafickej geológie (1& 2), mikrofaciálna analýza

Publikácie:

Čerňanský, A., Schlögl, J., Mlynský, T., Józsa, Š., (IN PRESS): First evidence of the Jurassic thalattosuchian (both teleosaurid and metriorhynchid) crocodylomorphs from Slovakia (Western Carpathians) First evidence of the Jurassic thalattosuchian (both teleosaurid and metriorhynchid) crocodylomorphs from Slovakia (Western Carpathians). Historical Biology, 1-8. DOI: 10.1080/ 08912963.2017.1414212

 

2018

Šujan, M., Braucher, R., Rybár, R., Maglay, J., Nagy, A., Fordinál, K., Šarinová, Š., Sýkora, M., Józsa, Š., ASTER Team & Kováč, M., 2018: Revealing the late Pliocene to Middle Pleistocene alluvial archive in the confluence of the Western Carpathian and Eastern Alpine rivers: 26 Al/ 10 Be burial dating from the Danube Basin (Slovakia). Sedimentary Geology, 377, 131–146.

Pelech, O., Józsa, Š. & Fajdek, P., 2018: Fold deformation of the Fatricum – a case study from the Banka section (Považský Inovec Mts., Slovakia). Mineralia Slovaca. 50, 3, 25-36. pdf

Józsa, Š., Suan, G. & Schlögl, J., 2018: Benthic foraminiferal bioevents in Lower to Upper Toarcian strata of Southern Beaujolais (SE France). Geobios. 51: 137-150.

Bakhmutov, V. G., Halásová, E., Ivanova, D., Józsa, Š., Reháková, D. & Wimbledon W. A. P., 2018: Biostratigraphy and magnetostratigraphy of the uppermost Tithonian–Lower Berriasian in the Theodosia area of Crimea (southern Ukraine). Geological Quarterly. 62, 2: 197-236. pdf

 

2017

Nováková P., Lačný A., Józsa Š., Csibri J. & Sýkora M. 2017: Petrographic and sedimentologic analysis of clasts in the Kržľa Breccia in the Malé Karpaty Mountains (Western Carpathians, Slovakia). Acta Geologica Slovaca. 9, 2, 135-147. pdf

Józsa, Š., 2017: Deep water agglutinated foraminifera from the Jurassic/Cretaceous boundary and paleoenvironmental settings of the Maiolica type facies from the Czorstyn ridge (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians). Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia (Research in Paleontology and Stratigraphy), 123, 3, 387-398. pdf

Pelech, O., Hók, J. & Józsa, Š., 2017: Turonian–Santonian sediments in the Tatricum of the Považský Inovec Mts. (Internal Western Carpathians, Slovakia). Austrian Journal of Earth Sciences, 110/1, 19-33. pdf

Józsa Š. & Reháková D., 2017: Deep-water agglutinated foraminifera and palaeoenvironmental implications of the upper Valanginian to Hauterivian Pieniny Limestone Formation (Nad Ráztoky Quarry, Orava sector of the Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians). In: Kaminski, M.A. & Alegret, L., (Eds). Proceedings of the Tenth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 22, 81-94. pdf

Józsa, Š., 2017: Field stop 1: Vršatec - Upper Cretaceous microfauna of the oceanic red beds. Soták, J., Hudáčková, N., Michalík J., Fekete, K., Józsa, Š., Plašienka, D., Ruman, A., Rybár, S., (Eds): Microfauna and biostratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic formations of the Western Carpathians: Guidebook of the IWAF-10 field trip to middle Váh Valley and Malé Marpaty Mts. Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 41-47. pdf

 

2016

Pelech, O., Józsa, Š., Kohút, M., Plašienka, D., Hók, J. & Soták, J., 2016: Structural, biostratigraphic and petrographic evaluation of the Upper Cretaceous red marlstones and underlying granitoids from the borehole HPJ-1 Jašter near Hlohovec (Považský Inovec Mts., Slovakia). Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 27 - 42.

Józsa, Š., Boorová, D. & Filo, I., 2016: Aptian planktonic foraminiferal biostratigraphy and smaller benthic foraminifera from the Párnica Formation (Choč Mts., Western Carpathians). Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 15 - 26.

Lukeneder, A., Soták, J., Jovane, L., Giorgioni, M., Saviand, J. F., Halásová, E., Rehákova, D., Józsa, Š., Kroh, A., Florindo, F., Sprovieri, M., 2016: Multistratigraphic records of the Puez key area in N-Italy: Characterization of an Early Cretaceous (Valanginian-Cenomanian) reference section. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 447, 65 - 87. doi:10.1016/j.palaeo.2016.01.043

2015

Lačný, A., Józsa, Š., Ledvényiová, L., Ružička, P., 2015: Microfauna from the carbonate-silicitic clasts found near village Bohúňovo and new outlook on tectonic position (Slovak Karst, Western Carpathians). Mineralia Slovaca. 47, 113-124 (in slovak).

Gedl, P, & Józsa, Š., 2015: Early?–Middle Jurassic dinoflagellate cysts and foraminifera from the dark shale of the Pieniny Klippen Belt between Jarabina and Litmanová (Slovakia): age and palaeoenvironment. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85, 91-122.

 

2013

Hyžný, M., Józsa, Š., Dunlop, J. A. & Selden, P. A. 2013: A fossil arachnid from Slovakia: the Carboniferous trigonotarbid Anthracomartus voelkelianus Karsch, 1882. Arachnology, 16 (1), 21–26.

Plašienka, D., Józsa, Š., Gedl, P., Madzin, J., 2013: Fault contact of the Pieniny Klippen Belt with the Central Carpathian Paleogene Basin (Western Carpathians): new data from a unique temporary exposure in Lutina village (Eastern Slovakia), Geologica Carpathica, 64, 2, 165-168.

 

2012

Plašienka, D., Soták, J., Jamrichová, M., Halásová, E., Pivko, D., Józsa, Š., Madzin, J., Mikuš, V., 2012: Structure and evolution of the Pieniny Klippen Belt demonstrated along a section between Jarabina and Litmanová villages in Eastern Slovakia, Mineralia Slovaca, 44, 17-38.

Jamrichová, M., Józsa, Š., Aubrecht, R., Schlögl, J., 2012: Lower Cretaceous paleokarst in a klippe of the Czorsztyn Succession north of Zázrivá (Pieniny Klippen Belt, Orava Sector, northern Slovakia), Acta Geologica Slovaca, 4, 1.

 

2010

Dušan Plašienka, Milan Sýkora, Roman Aubrecht, Michał Krobicki & Štefan Józsa, 2010: Reinterpretation of the lithostratigraphy and tectonic position of the Mariková Klippen (Middle Váh Valley, western Slovakia), Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 1-9.

Starek, D., Aubrecht, R., Sliva, Ľ., Józsa, Š, 2010:Sedimentary evolution and paleotectonic position of the Cretaceous flysch sequences at the Zemianska Dedina locality (Nižná Unit, Pieniny Klippen Belt, northern Slovakia), Mineralia Slovaca, 40, 179-188.

 

2008-2004

Józsa Š. & Aubrecht R., 2008 : Barremian-Aptian erosion of the Kysuca–Pieniny trough margin — new view on the Nižná Unit of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians), Geologica Carpathica, (Bratislava), 59,2.

Schlogl, J., Rakús, M., Krobicki, M., Matya, B.A., Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Sitár, V. & Józsa, Š., 2004: Beňatina Klippe - lithostratigraphy, biostratigraphy, palaeontology of the Jurassic and Lower Cretaceous deposits (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia). Slovak Geological Magazine (Bratislava), 10, 4, 241-262.

 

Manuskripty:

Józsa, Š., 2005: Nové poznatky o stratigrafii nižnianskej jednotky na základe mikrofosílií s dôrazom na planktonické foraminifery, diplomová práca, archív katedry geológie a paleontológie, PriF UK.

Józsa, Š., 2007: Exercise sheet from Stratigraphical and Historical Geology, Archrív katedry geológie a paleontológie, PriF UK, Bratislava 103 s.

Józsa, Š., 2009: Biostratigrafia vybraných profilov v sedimentoch aptu-cenomanu Západných Karpát na základe planktonických foraminifer. Dizertačná práca, Archív Univerzity Komenského, Bratislava, 112 s.

 

Vedeckopopulárna činnosť:

Józsa Š., Bubík M., Sklenář J., 2015: Micropalaeontological collections of Jaroslav Perner in the Natural History Museum in Prague. Newsletter of Micropalaeontology, 92, 51-52.

Józsa, Š., Reháková, D., 2014: Collections of Karol Borza on Department of Geology and Paleontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University and Slovak Academy of Sciences, Geological institute in Bratislava Slovakia. Newsletter of Micropalaeontology, 90, 65-69.

Hlavatá Hudáčková, N., Józsa, Š., Reháková, D., Sabol, M., Zahradníková, B., Kováčová, M., Vlačiky, M., Schlögl, J., Joniak, P., Hyžný, M., Holec, P., Vašíček, Z. & Pivko, D. 2011: Významné paleontologické lokality Slovenska (CD-ROM). Bratislava: Univerzita Komenského. 75 pp. ISBN 978-80-223-3076-3. www.paleolocalities.com

Józsa Š., 2007: Diablova kuchyňa, Quark, 7, 32-33 .

Projekty:

 

VEGA 2/0094/14- Biostratigrafická a paleoenvironmentálna analýza spodno až strednojurských sekvencií vybraných lokalít Západných Karpát (hl. riešiteľ)

VEGA 1/0193/13- Tektogenéza mladopaleozoických a mezozoických sekvencií veporsko-gemerského pásma (Západné Karpaty) (spoluriešiteľ)

APVV-0212-1- Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline (spoluriešiteľ)

APVV-14-0118- Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát (spoluriešiteľ)

SK_CZ-2013-0- Komplexná paleobiologická analýza vybraných lokalít mezozoika a terciéru Západných Karpát (spoluriešiteľ)