Hók J., Vojtko R. & Slaninka I., 2011: Vznik a vývoj klenbovej štruktúry Cerovej vrchoviny. Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 113–121.


Vznik a vývoj klenbovej štruktúry Cerovej vrchoviny

Genesis and evolution of elevation structure of the Cerová vrchovina Mts.


Jozef Hók1, Rastislav Vojtko1 & Igor Slaninka2

1Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; hok@fns.uniba.sk
2Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Abstract

The origin of elevation structure of the Cerová Vrchovina Mts. was connected with active uplift caused by upwelling of a pre-Cenozoic basement or bulging due to volcanic activity during the Pliocene and Pleistocene. The erosion-denudation processes and changing tectonic regime with reorientation of the main tension axes from NW–SE to NE–SW are considered to be as the main factors of the proposed evolution model of the Cerová vrchovina elevation. A significant role during the evolution played erosion-resistant basalt sheets and lava flows which prevented erosion of soft Cenozoic sediments. Areas without the volcanic cover have been eroded into the deeper stratigraphic levels as evidenced by the inverse relief.


Key words: Western Carpathians, Cerová vrchovina Mts., morphostructure, erosion, volcanics, Pliocene, Pleistocene


Manuskript doručený: 2011-01-17

Manuskript revidovaný: 2011-09-19


PDF súborBibTex súborRIS súborXML súbor


Informácie

Pripravované články

AGEOS 2022, roč. 14, č. 1

Archív