Vydavateľ

Univerzita Komenského v Bratislave


Adresa redakcie

Redakcia Acta Geologica Slovaca
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina pav. G
842 15 Bratislava
E-mail: ageos[na]fns.uniba.sk


Zodpovedný redaktor

Martin Bednarik
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
Tel.: +421-2-602 96 597
E-mail: mbednarik[na]uniba.skRedakčná rada


Predseda

Marianna Kováčová, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko


Zodpovedný redaktor

Martin Bednarik, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko


Vedecká rada

Miroslav Bielik, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
László Fodor, Geological Institute of Hungary, Budapešť, Maďarsko
Miguel Gomez-Heras, Universidad Complutense, Madrid, Španielsko
Hans-Jürgen Götze, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Nemecko
Mathias Harzhauser, Natural History Museum, Viedeň, Rakúsko
Jozef Hók, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Martin Chovan, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Peter Ivan, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Michal Kováč, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Andrzej Kowalczyk, University of Silesia, Katowice, Poľsko
Otília Lintnerová, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Juraj Majzlan, Friedrich-Schiller-University, Jena, Nemecko
Ilaria Mazzini, National Research Council of Italy, IGAG, Rome, Italy
Jozef Minár, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Roman Pašteka, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Marián Putiš, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Daniela Reháková, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Ľubomír Sliva, Nafta a.s., Bratislava, Slovensko
Alexander Smirnov, Lone Star College, Kingwood, Texas, USA
Martin Šujan, Equis s.r.o., Bratislava, Slovensko
Milada Švecová, Univerzita Karlova, Praha, Česko
Orsolya Sztanó, ELTE University, Budapešť, Maďarsko
Adam Tomašových, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
Lýdia Turanová, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Ján Vlčko, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Josef Zeman, Masarykova Univerzita, Brno, Česko


Výkonná rada

Roman Aubrecht, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Peter Bačík, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Renáta Fľaková, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Dávid Krčmář, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Tomáš Lanczos, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Andrej Mojzeš, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Martin Ondrejka, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Ján Schlögl, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Peter Šottník, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, Slovensko
Michal Šujan, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovakia
Rastislav Vojtko, Univerzita Komenského, Bratislava, SlovenskoInformácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív