Slovenské odborné geologické periodiká

Geologica Carpathica

Mineralia Slovaca

Podzemná Voda

Slovak Geological Magazine

Acta Montanistica Slovaca

Inštitúcie s geologickým zameraním pôsobiace na Slovensku

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra aplikovanej geofyziky

Katedra geochémie

Katedra geológie a paleontológie

Katedra hydrogeológie

Katedra inžinierskej geológie

Katedra ložiskovej geológie

Katedra mineralógie a petrológie

Geologický ústav

Slovenská Akadémia Vied

Geologický ústav SAV

Geofyzikálny ústav SAV

Geografický ústav SAV

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Faculta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická Univerzita, Košice

Ústav geovied

Užitočné odkazy

Petrológia

Atlas hornín

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2017, roč. 9, č. 2

Archív

Návštevnosť

  • Spolu: 40460
  • Tento rok: 4571
  • Tento mesiac: 625
  • Tento týždeň: 225