Slovenské odborné geologické periodiká

Geologica Carpathica

Mineralia Slovaca

Podzemná Voda

Slovak Geological Magazine

Acta Montanistica Slovaca

Geologické Práce

Inštitúcie s geologickým a geomorfologickým zameraním pôsobiace na Slovensku

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra aplikovanej geofyziky

Katedra geochémie

Katedra geológie a paleontológie

Katedra hydrogeológie

Katedra inžinierskej geológie

Katedra ložiskovej geológie

Katedra mineralógie a petrológie

Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov ústav

Slovenská Akadémia Vied

Ústav Vied o Zemi SAV

Geografický ústav SAV

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Faculta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická Univerzita, Košice

Ústav geovied

Užitočné odkazy

Petrológia

Atlas hornín

Odborné spoločnosti

Slovenská Geologická Spoločnosť

Slovenská Mineralogická Spoločnosť

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2019, roč. 11, č. 2

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 38731
  • Tento rok: 2437
  • Tento mesiac: 46
  • Tento týždeň: 132