Pulišová Z. & Hók J., 2015: Paleonapäťová analýza zlomového porušenia Žiarskej kotliny. Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 103–111.


Paleonapäťová analýza zlomového porušenia Žiarskej kotliny

The palaeostress analysis od the fault rupture of the Žiarska kotlina Basin


Zuzana Pulišová1 & Jozef Hók2

1Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, pracovisko Banská Bystrica, Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica
2Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Abstract

The Žiarska kotlina Basin (ZKB) is situated in the Internal Western Carpathians and belongs to the Neogene Intramontane Basins. The origin of the ZKB is connected with the Central Slovak Fault System. The first detected tectonic event was the Early Badenian compression oriented in WNW–ESE direction. During the Early–Middle Sarmatian the compressional regime was changed to the transpression. The compression axis was oriented in NNE–SSW to NE–SW direction, extension axis was perpendicular to compression. The transtension regime operated in the Late Miocene. The compression axis was oriented in NNW–SSE direction. During this time transtension was alternated by extension oriented in WNW–ESE direction. Post-Pliocene tectonic regime is characterized by extension oriented in NE–SW to E–W direction.


Key words: Western Carpathians, Central Slovakia Neovolcanic Field, Žiarska kotlina Basin, Neogene, stress field orientation


Manuskript doručený: 2014-04-28

Manuskript revidovaný: 2015-09-09


PDF súborBibTex súborRIS súborXML súbor


Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív