Šulvová L., Ženišová Z., Ďuričková A. & Fľaková R., 2009: Kyslíkový režim vôd štrkovísk v okolí Bratislavy. Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 93–102.


Kyslíkový režim vôd štrkovísk v okolí Bratislavy

The oxygen regime of gravel pits water in the area of Bratislava


Lucia Šulvová1, Zlatica Ženišová2, Alexandra Ďuričková2 & Renáta Fľaková2

1Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava; sulvova@vuvh.sk
2Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; zenisova@fns.uniba.sk

Abstract

The gravel pits in the area of Bratislava arose after the Second World War, because of use of large amounts of gravel for building purposes. Water in gravel pits originates in infiltrated Danube water, rainfall water and inflows from Malé Karpaty Mts. At present, gravel pits are used for recreational purposes, water sports and for fishing. The aim of the paper is to estimate and evaluate the oxygen regime of the gravel pits water in the area of Bratislava. Oxygen regime was evaluated using limits of Slovak Technical Standard STN 75 7221, Quality of water, Classification of surface waters. Chemical analyses of the period 2000–2005 were used as the input data.


Key words: gravel pits, surface water, oxygen regime, water quality


Manuskript doručený: 2009-06-12

Manuskript revidovaný: 2009-11-25


PDF súborBibTex súborRIS súborXML súbor


Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív