Tornyai R. & Dunčko M., 2013: Použitie bivariačnej a multivariačnej analýzy na hodnotenie zosuvného hazardu Kysuckého regiónu. Acta Geologica Slovaca, 5, 2, 179–193.


Použitie bivariačnej a multivariačnej analýzy na hodnotenie zosuvného hazardu Kysuckého regiónu

Using Bivariate and multivariate analysis to assess landslide hazard in Kysuce region (Western Carpathians)


Rudolf Tornyai & Martin Dunčko

Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; tornyai@fns.uniba.sk

Abstract

The study was realized in the Western Carpathians, in northern part of Slovakia, in Kysuce region. The main objective is to assess landslide hazard in the region, using a quantitative evaluation. For assessment two most used statistical analyzes had been applied: bivariate using the weights of input parameters and multivariate conditional analysis. In paper nine input parameters are evaluated which are presented within statistical processing in the form of parametric maps. Statistical evaluation was executed in environment of GRASS GIS. The output of this study are two prognostic landslide hazard maps constructed using the methods mentioned above. The results showed that the majority of the assessed area falls within the medium to very high degree of landslide hazard.


Key words: Západné Karpaty, Kysuce region, landslide hazard assessment, GRASS GIS, bivariate analysis, multivariate conditional analysis


Manuskript doručený: 2013-02-08

Manuskript revidovaný: 2013-11-20


PDF súborBibTex súborRIS súborXML súbor


Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív