Acta Geologica Slovaca, 2009, ročník 1, číslo 1:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Editoriál

Editoriál


Brček M., Vlčko J., Kubičár Ľ., Boháč V. & Adamcová R., 2009: Vlhkosť – negatívny faktor deteriorácie horninového masívu. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 1-8.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Laho M., Bednarik M., Holzer R. & Wagner P., 2009: Výber stavebného kameňa pre rekonštrukciu historických objektov. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 9-14.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Schügerl R., 2009: Dynamické charakteristiky hornín a spôsoby ich zisťovania. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 15-26.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Magulová B., 2009: Použitie GIS pre tvorbu máp geohazardov ako podkladov pre urbanizačné plánovanie. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 25-32.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Komanická E., 2009: Geogénny pôvod chrómu a niklu v pôdach a ich transfer do asimilačných orgánov drevín vo flyšovej oblasti východného Slovenska. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 33-38.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Jašová I., Ženišová Z. & Fľaková R., 2009: Kontaminácia povrchových a podzemných vôd v oblasti opusteného ložiska Pernek. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 39-46.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Sopková B., 2009: Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 47-56.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Čerňanský A. & Joniak P., 2009: Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 57-64.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Kučerová J., 2009: Miocénna flóra z lokalít Kalonda a Mučín. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 65-70.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Informácie

Pripravované články

    AGEOS 2023, roč. 16, č. 1

    Archív