Acta Geologica Slovaca, 2010, ročník 2, číslo 1:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Plašienka D., Sýkora M., Aubrecht R., Krobicki M. & Józsa Š., 2010: Reintepretácia litostratigrafie a tektonickej pozície marikovských bradiel (stredné Považie, Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 1-9. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Pešková I., Hók J., Štepančíková P., Stemberk J. & Vojtko R., 2010: Výsledky napäťovej analýzy z oblasti Sudetského zlomu (SV časť Českého Masívu). Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 11-16. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Králiková S., Hók J. & Vojtko R., 2010: Reorientácia napäťového poľa odvodená z morfoštruktúr a zlomového porušenia pliocénnych sedimentov Hronskej pahorkatiny (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 17-22.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Kováč M., Synak R., Fordinál K. & Joniak P., 2010: Významné eventy v paleogeografii severnej časti Dunajskej panvy – nástroj na upresnenie stratigrafie jej vrchnomiocénnej a pliocénnej výplne. Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 23-36.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Hlavatá J. & Kováč M., 2010: Zmeny sedimentárneho záznamu ako odraz zmien hĺbky a dynamiky depozičného prostredia (Východoslovenská panva, stredný miocén). Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 37-46.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Koubová I. & Hudáčková N., 2010: Sukcesie dierkavcov v plytkovodných sedimentoch sarmatu z vrtu MZ 93 (slovenská časť viedenskej panvy). Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 47-58. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Jankulár M., Jurkovič Ľ. & Klimko T., 2010: Distribúcia stopových prvkov v pôdach na opustených Sb ložiskách Dúbrava a Poproč. Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 59-67.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Schügerl R., 2010: Vplyv fyzikálnych vlastností na rýchlosť prechodu seizmických vĺn horninami. Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 69-76.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Šimková I. & Durmeková T., 2010: Hodnotenie trvanlivosti prírodného a konglomerovaného kameňa podľa technických noriem. Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 77-85.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív