Acta Geologica Slovaca, 2011, ročník 3, číslo 1:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Kromel J., Putiš M. & Bačík P., 2011: Stredno Austro-Alpínsky Sieggrabenský štruktúrny komplex – nové geotermobarometrické údaje. Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 1-12. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Hók J. & Vojtko R., 2011: Interpretácia pohorelskej línie v podloží stredoslovenských neovulkanitov (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 13-19.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Šimonová V. & Plašienka D., 2011: Kinematická a paleonapäťová analýza zlomov v butkovskom lome (Manínska jednotka, Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 21-31.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Starek D. & Pipík R., 2011: Deformačné štruktúry nespevneného sedimentu vo vrchnomiocénnej deltovej sekvencii Panónskeho jazera (Viedenská panva). Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 33-42.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Lánczos T., Milička J. & Pereszlényi M., 2011: Geochemické indikátory uzavretosti geologických štruktúr v Dunajskej panve; implikácie pre budovanie podzemných zásobníkov plynu. Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 43-56.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Fľaková R., Ženišová Z., Ondrejková I., Krčmář D. & Galo I., 2011: Kontaminácia vôd antimónom a arzénom na opustenom ložisku Čučma (Slovenské rudohorie). Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 57-74.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Kovářová K., 2011: Trvanlivost božanovského pískovce - simulace pražských zimních klimatických podmínek. Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 75-82.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Kompaníková Z., Durmeková T., Vlčko J., Brček M. & Gómez-Heras M., 2011: Pozorovanie zmien travertínov vyplývajúcich z teplotnej záťaže. Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 83-94.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Gregor M., 2011: Možnosti využitia softvérového balíka HydroOffice 2010 pre hydrológov a hydrogeológov. Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 95-104.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív