Acta Geologica Slovaca, 2011, ročník 3, číslo 2:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Costeur L., 2011: Nekompletná lebka Dremotherium feignouxi z Aquitánu Francúzska (MN2, Saint-Gérand-le-Puy, Allier). Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 105-112. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Hók J., Vojtko R. & Slaninka I., 2011: Vznik a vývoj klenbovej štruktúry Cerovej vrchoviny. Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 113-121.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Sentpetery M., 2011: Juhovergentná tektonika západnej časti Krivánskej Fatry (Centrálne Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 123-129. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Šujan M., 2011: Morfológia rozhrania kvartér/neogén v oblasti Bratislavy. Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 131-141.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Petrák M., Čavajda V. & Šottník P., 2011: Distribúcia potenciálne toxických prvkov v riečnych sedimentoch na lokalitách opustených Sb ložísk Dúbrava a Medzibrod (Nízke Tatry). Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 143-151.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Havlín A., Bednarik M., Magulová B. & Vlčko J., 2011: Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika). Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 153-161.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Greif V. & Drotár T., 2011: Stanovenie koeficientu drsnosti puklín JRC metódou blízkej digitálnej fotogrametrie. Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 163-172.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Brček M., Vlčko J., Kompaníková Z. & Greif V., 2011: Distribúcia teploty, jej režim a hĺbkový dosah v travertínovom masíve podložia Spišského hradu. Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 173-191.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Birčáková L., 2011: Inovatívne prístupy vo výučbe geológie na základných školách. Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 193-197.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Zoznam diplomových prác obhájených v študijnom odbore Geológia na PriF UK v Bratislave v školskom roku 2010/2011.

PDF súbor

Informácie

Pripravované články

    AGEOS 2023, roč. 16, č. 1

    Archív