Acta Geologica Slovaca, 2012, ročník 4, číslo 1:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Mojzeš A. & Putiška R., 2012: Príspevok k analýze časových radov objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu. Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 1-5.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Milička J. & Macek J., 2012: História a geochémia ropo-plynového výveru pri Turzovke; flyšové pásmo, SV Slovensko. Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 7-13. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Kompaníková Z., Vlčko J., Brček M. & Michňová J., 2012: Teplotné zmeny simulujúce insoláciu a požiar v laboratórnych podmienkach a ich vplyv na fyzikálne vlastnosti travertínu. Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 15-22.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Šimková I., Greif V., Kompaníková Z. & Brček M., 2012: Štúdium zmien termofyzikálnych vlastností prírodného kameňa v podmienkach cyklického zmrazovania. Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 23-30.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Haviarová D., Seman M., Stankovič J., Fľaková R. & Ženišová Z., 2012: Chemické zloženie a mikrobiologický profil krasových vôd Krásnohorskej jaskyne (Silická planina, Slovenský kras). Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 31-52.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Sůkalová Ľ., Vojtko R. & Pešková I., 2012: Kenozoická deformácia a vývoj napäťových polí v oblasti Kozích chrbtov a západnej časti Hornádskej kotliny (Centrálne Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 53-64. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Sentpetery M. & Hók J., 2012: Geologická stavba tatrika a fatrika v oblasti medzi Belianskou a Vrátnou dolinou (Krivánska Fatra). Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 65-74.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Jamrichová M., Józsa Š., Aubrecht R. & Schlögl J., 2012: Spodnokriedový paleokras v bradle čorštynskej jednotky severne od Zázrivej (bradlové pásmo, oravský úsek, severné Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 75-90. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív