Acta Geologica Slovaca, 2012, ročník 4, číslo 2:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Michalík J., 2012: Pred dvesto rokmi sa narodil v Hornej Drietome profesor Ján Pettko, otec slovenskej geológie. Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 91-94. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Hyžný M., Hudáčková N., Biskupič R., Rybár S., Fuksi T., Halásová E., Zágoršek K., Jamrich M. & Ledvák P., 2012: Devínska Kobyla – okno do plytkomorských prostredí stredného miocénu Centrálnej Paratetýdy (Viedenská panva, Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 95-111. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Čerňanský A., Tóth Cs. & Šurka J., 2012: Nálezy krokodíla a korytnačiek zo spodného miocénu lokality Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši (Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 113-123.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Uhlík P., Jánošík M., Kraus I., Pentrák M. & Čaplovičová M., 2012: Charakterizácia bentonitu z ložiska Hliník nad Hronom (jastrabská formácia štiavnického stratovulkánu, Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 125-137.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Pukančík L. & Ružička P., 2012: Softvérové aplikácie na kvalitatívnu kategorizáciu chemického zloženia hornín v prieskumných vrtoch z dolomitového ložiska Rajec–Šuja. Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 139-154.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Ružička P., Durmeková T., Hain M., Čaplovičová M., Bágeľ Ľ., Bačík P. & Putiš M., 2012: Vplyv kryštalizácie síranu sodného na intergranulárnu deštrukciu thassoského mramoru. Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 155-169.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Petrýdesová L., Putiška R. & Liščák P., 2012: Stabilitné zhodnotenie zosuvného územia Bojničky na základe elektrickej odporovej tomografie (ERT) a geodetických GNSS meraní. Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 171-184.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Majdán M., 2012: Dekoračné kamene Slovenska – prehľad ložísk a zhodnotenie ich kvality. Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 185-196.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Zoznam diplomových prác obhájených v študijnom odbore Geológia na PriF UK v Bratislave v školskom roku 2011/2012.

PDF súbor

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív