Acta Geologica Slovaca, 2013, ročník 5, číslo 2:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Fekete K. & Vojtko R., 2013: Neotektonická aktivita pravnianskeho zlomu v oblasti pohoria Žiar. Acta Geologica Slovaca, 5, 2, 117-127. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Hók J., Pelech O. & Slobodová Z., 2013: Kinematická analýza horninových komplexov veporika a hronika v oblasti sklenoteplického ostrova (Stredoslovenské novulkanity). Acta Geologica Slovaca, 5, 2, 129-134.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Tóth Cs. & Hyžný M., 2013: Prodeinotherium bavaricum (Proboscidea, Mammalia) zo strednomiocénnych tufových sedimentov pri obci Svinná (Dunajská panva, Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 5, 2, 135-140. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Zlinská A. & Gross P., 2013: Vek a litologická charakteristika paleogénnych usadenín Handlovskej kotliny na základe reinterpretácie vrtu FGHn-1 Handlová. Acta Geologica Slovaca, 5, 2, 141-153.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Ďurža O., Hiller E., Lachká L. & Tóth R., 2013: Magnetická susceptibilita a znečistenie pôd v areáloch materských škôlok Bratislavy potenciálne toxickými prvkami (Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 5, 2, 155-162.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Pivko D. & Sláviková V., 2013: Dekoračné kamene a typy náhrobníkov na Národnom cintoríne v Martine od polovice 19. storočia do pol. 20. stor.. Acta Geologica Slovaca, 5, 2, 163-177.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Tornyai R. & Dunčko M., 2013: Použitie bivariačnej a multivariačnej analýzy na hodnotenie zosuvného hazardu Kysuckého regiónu. Acta Geologica Slovaca, 5, 2, 179-193.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Kráľ J., Hók J., Bachliński R. & Ivanička J., 2013: Rb/Sr a 40Ar/39Ar údaje z kryštalinika Považského Inovca (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 5, 2, 195-210.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Zoznam diplomových prác obhájených v študijnom odbore Geológia na PriF UK v Bratislave v školskom roku 2012/2013.

PDF súbor

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív