Acta Geologica Slovaca, 2014, ročník 6, číslo 1:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Ondrášik R., 2014: 90 ročné životné jubileum Prof. Ing. Milana Matulu, DrSc.. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 1-2.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Matula M., 2014: Ako sa naša inžinierska geológia stala vedeckou disciplínou. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 3-12.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Holzer R., Bednarik M. & Laho M., 2014: Sú horniny z Brezovských Karpát vhodné na stavebné a dekoračné účely?. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 13-27.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Adamcová R., Valter M., Plötze M., Adamcová A. & Vlčko J., 2014: Inžinierskogeologický výskum alterácie andezitu súvisiaci s revitalizáciou hradu Šášov (Stredné Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 29-40. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Kralovičová L., Šimková I., Vlčko J., Durmeková T., Brček M. & Boháč V., 2014: Monitoring obsahu vody v masíve skalných obydlí v Brhlovciach na základe merania termofyzikálnych parametrov. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 41-50.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Šimková I., Greif V., Vlčko J. & Ekkertová P., 2014: Fyzikálne modelovanie mechanizmu vkliňovania skalných blokov počas cyklickej teplotnej záťaže. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 51-59.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Durmeková T., Frankovská J. & Kopecký M., 2014: Korelácia medzi pevnosťou pri bodovom zaťažení a pevnosťou v prostom tlaku pre poloskalné horniny. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 61-69.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Bednarik M., Pauditš P. & Ondrášik R., 2014: Rôzne spôsoby hodnotenia úspešnosti máp zosuvného hazardu: bivariačný verzus multivariačný štatistický model. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 71-84.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Wagner P., Ondrejka P., Ondrášiková B. & Liščák P., 2014: Niektoré problémy tvorby systémov včasného varovania na zosuvoch. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 85-96.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Bohyník J., Kuvik M. & Sinak M., 2014: Prvé použitie horninového dilatometra na Slovensku – nové možnosti testovania deformačných vlastností skalných hornín in-situ. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 97-105.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív