Acta Geologica Slovaca, 2015, ročník 7, číslo 1:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Bačík P., Fridrichová J., Štubňa J. & Antal P., 2015: Využitie spektroskopických metód v mineralogickom a gemologickom výskume drahokamových turmalínov. Acta Geologica Slovaca, 7, 1, 1-9. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Fridrichová J., Bačík P., Škoda R. & Antal P., 2015: Použitie spektroskopických metód na určenie pôvodu a úprav diamantov. Acta Geologica Slovaca, 7, 1, 11-18. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Nemec O., Huraiová M. & Luptáková J., 2015: Mineralogická charakteristika apatitu z bazaltových maarov na južnom Slovensku. Acta Geologica Slovaca, 7, 1, 19-27.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Ferenc Š. & Dzúrová M., 2015: Minerálne fázy berthieritovo-garavellitového radu z lokality Klenovec-Medené (Slovenské rudohorie – veporikum), Slovenská republika. Acta Geologica Slovaca, 7, 1, 29-36. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Huraiová M., Hurai V. & Paquette J.-L., 2015: Petrogenéza miocénno-pliocénnych granitoidov A-typu južného Slovenska. Acta Geologica Slovaca, 7, 1, 37-50.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Ondrejka M., Broska I. & Uher P. , 2015: Neskoro magmatický až subsolidový T-fO2 vývoj spodnotriasových ryolitov A-typu (silicikum, Západné Karpaty, Slovensko): oxytermometria Fe-Ti oxidov a petrologické implikácie. Acta Geologica Slovaca, 7, 1, 51-61. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Putiš M., Yang Y.-H., Koppa M., Dyda M. & Šmál P., 2015: U/Pb vek metamorfno-metasomatického perovskitu zo serpentinizovaného harzburgitu meliatskej jednotky pri Dobšinej metódou LA-ICP-MS: časový indikátor interakcie horniny a fluida v akrečnej prizme. Acta Geologica Slovaca, 7, 1, 63-71. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Hrvanović S., Putiš M., & Bačík P., 2015: Metaharzburgity a metapyroxenity sieggrabenského štruktúrneho komplexu austroalpinika medzi Steinbachom a Gschorrholzom, Rakúsko: príklad subdukovaného plášťa. Acta Geologica Slovaca, 7, 1, 73-84. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Lačný A., Sýkora M. & Plašienka D., 2015: Reinterpretácia výskytov meliatika v oblasti Brádna a Rákoša (Revúcka vrchovina, Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 7, 1, 85-92.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív