Acta Geologica Slovaca, 2015, ročník 7, číslo 2:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Bella P., Littva J., Pukanská K., Gašinec J. & Bartoš K., 2015: Využitie terestrického laserového skenovania pri skúmaní štruktúrno-geologických diskontinuít a morfológie jaskýň: príklad jaskyne Dúpnica v Západných Tatrách. Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 93-102.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Pulišová Z. & Hók J., 2015: Paleonapäťová analýza zlomového porušenia Žiarskej kotliny. Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 103-111.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Vojtko R., Králiková S., Kriváňová K. & Vojtková S., 2015: Litostratigrafia a tektonika východnej časti Veporských vrchov (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 113-127. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Starek D. & Šimo V., 2015: Fosílne stopy v eocénnych turbiditických uloženinách: príklad zo Slovensko-moravských Karpát. Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 129-138. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Hyžný M., Hudáčková N. & Szalma Š., 2015: Tafonómia a diverzita desaťnožcov stredného miocénu plášťovských vrstiev sebechlebskej formácie (Novohradská panva, Slovenská Republika) a ich paleobiogeografický význam. Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 139-154. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Ruman A. & Hudáčková N., 2015: Strednomiocénne chitóny (Polyplacophora) zo slovenskej časti Viedenskej a Dunajskej panvy (Centrálna Paratetýda). Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 155-173. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Milička J., Kopal L., Kudlička L. & Polc R., 2015: Uhľovodíky v slovenskej časti Podunajskej panvy. Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 175-186. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Fendeková M., Fendek M., Porubská D., Hanel M., Horáček S., Martínková M. & Vizina A., 2015: Parametre podmieňujúce výskyt sucha vo vybraných slovenských a českých povodiach. Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 187-194. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Mangová K. & Lintnerová O., 2015: Environemntalne aspekty transformácia nízko-sulfidického postflotačného kalu na antropogénnu pôdu (Smolník, Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 195-212.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Zoznam diplomových prác obhájených v študijnom odbore Geológia na PriF UK v Bratislave v školskom roku 2014/2015.

PDF súbor

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív