Acta Geologica Slovaca, 2016, ročník 8, číslo 2:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Editoriál

Editoriál


Editoriál

Editoriál


Majzlan J., Berkh K., Koděra P., Števko M., Bakos F. & Milovský R., 2016: Výskum mineralógie, fluidných inklúzií a stabilných izotopov na vybraných epitermálnych Ag-Au výskytoch v banskoštiavnickom-hodrušskom rudnom poli v Západných Karpatoch. Acta Geologica Slovaca, 8, 2, 133-147. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Koděra P., Bakos F., Kubač A., Lexa J. & Sýkora M., 2016: Epitermálna Au-Ag mineralizácia na lokalite Prochot-Lazy v plášti Štiavnického stratovulkánu. Acta Geologica Slovaca, 8, 2, 149-163. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Bakos F., Mikuš T., Hraško Ľ., Pauditš P. & Sýkora M., 2016: Supergénna Au mineralizácia na lokalite Divínsky háj v Divíne (Slovenské rudohorie, veporikum). Acta Geologica Slovaca, 8, 2, 165-174. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Luptáková J., Milovská S., Jeleň S., Mikuš T., Milovský R. & Biroň A., 2016: Primárna rudná Cu mineralizácia na lokalite Ľubietová-Podlipa (Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 8, 2, 175-194. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Radvanec M. & Uher P., 2016: Minerály platinovej skupiny v metapyroxenite z Jasova, Meliatska jednotka, Slovensko. Acta Geologica Slovaca, 8, 2, 195-201. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Chovan M., Jágerský I., Delaney V., Žitňan P., Kubač A., Bačík P., Troppová D. & Mikuš T. , 2016: Mineralógia produktov úpravy rúd epitermálneho Au (Ag, Pb, Cu) ložiska Banská Hodruša. Acta Geologica Slovaca, 8, 2, 203-216. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Šottník P., Lalinská-Voleková B., Brčeková J., Koděra P. & Jurkovič Ľ., 2016: Charakterizácia a hodnotenie environmentálneho rizika potenciálneho ťažobného odpadu z ložiska Detva – Biely vrch. Acta Geologica Slovaca, 8, 2, 217-227. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Ivan P. & Šimurková M., 2016: Geochémia metamorfovaných bazaltov a sedimentárnych hornín z Cu-pyritového ložiska Smolník (Gemerikum, Západné Karpaty): prehodnotenie starších geochemických údajov. Acta Geologica Slovaca, 8, 2, 229-242. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív