Andrea Adamcová

Počet záznamov: 1


Adamcová R., Valter M., Plötze M., Adamcová A. & Vlčko J., 2014: Inžinierskogeologický výskum alterácie andezitu súvisiaci s revitalizáciou hradu Šášov (Stredné Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 29-40.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív