František Bakos

Počet záznamov: 6


Radková P., Mikuš T., Bakos F., Koděra P. & Luptáková J., 2019: A new type of carbonate-hosted Au mineralization at Dúbrava near Rochovce, Western Carpathians. Acta Geologica Slovaca, 11, 2, 103-118.


Mikuš T., Bakos F. & Hönig S., 2019: Bismuth sulphosalts from the siderite–sulphidic and As-Co mineralization in Medzev area, Slovakia. Acta Geologica Slovaca, 11, 2, 91-102.


Kozák J., Koděra P., Lexa J., Bakos F., Molnár L. & Wälle M. , 2017: Porphyry gold system of Beluj in the mantle of the Štiavnica stratovolcano (Slovakia). Acta Geologica Slovaca, 9, 1, 45-61.


Bakos F., Mikuš T., Hraško Ľ., Pauditš P. & Sýkora M., 2016: Supergénna Au mineralizácia na lokalite Divínsky háj v Divíne (Slovenské rudohorie, veporikum). Acta Geologica Slovaca, 8, 2, 165-174.


Koděra P., Bakos F., Kubač A., Lexa J. & Sýkora M., 2016: Epitermálna Au-Ag mineralizácia na lokalite Prochot-Lazy v plášti Štiavnického stratovulkánu. Acta Geologica Slovaca, 8, 2, 149-163.


Majzlan J., Berkh K., Koděra P., Števko M., Bakos F. & Milovský R., 2016: Výskum mineralógie, fluidných inklúzií a stabilných izotopov na vybraných epitermálnych Ag-Au výskytoch v banskoštiavnickom-hodrušskom rudnom poli v Západných Karpatoch. Acta Geologica Slovaca, 8, 2, 133-147.



<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 1

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 39982
  • Tento rok: 3977
  • Tento mesiac: 176
  • Tento týždeň: 150