Kamil Zágoršek

Počet záznamov: 1


Hyžný M., Hudáčková N., Biskupič R., Rybár S., Fuksi T., Halásová E., Zágoršek K., Jamrich M. & Ledvák P., 2012: Devínska Kobyla – okno do plytkomorských prostredí stredného miocénu Centrálnej Paratetýdy (Viedenská panva, Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 95-111.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív