Ľubomír Petro

Počet záznamov: 1


Bónová K., Bella P., Kováčik M., Bóna J., Petro Ľ., Kollárová V. & Kovanicová Ľ., 2014: Alochtónne jemnozrnné sedimenty a ich vztah ku genéze Liskovskej jaskyne (Chočské podhorie, severné Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 145-158.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 1

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 39981
  • Tento rok: 3976
  • Tento mesiac: 175
  • Tento týždeň: 149