Martin Bednarik

Počet záznamov: 7


Holec J., Bednarik M., Liščák P. & Žilka A., 2018: Assessment of debris flow susceptibility using bivariate and multivariate statistical analyses and verification based on catastrophic events from 2014 in the Krivánska Malá Fatra Mountains, Slovakia. Acta Geologica Slovaca, 10, 1, 1-19.


Tornyai R., Bednarik M. & Havlín A., 2016: Aplikácia neurónovej siete pri hodnotení zosuvného hazardu a porovnanie s bivariačnou a multivariačnou štatistickou analýzou. Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 109-118.


Bednarik M., Pauditš P. & Ondrášik R., 2014: Rôzne spôsoby hodnotenia úspešnosti máp zosuvného hazardu: bivariačný verzus multivariačný štatistický model. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 71-84.


Holzer R., Bednarik M. & Laho M., 2014: Sú horniny z Brezovských Karpát vhodné na stavebné a dekoračné účely?. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 13-27.


Havlín A., Bednarik M., Magulová B. & Vlčko J., 2011: Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika). Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 153-161.


Adamcová R., Miškolczi J., Durmeková T., Bednárik M., Wimmer-Frey I. & Valter M., 2010: Analýza využiteľnosti dnových sedimentov zo Slnečných jazier v Senci. Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 85-94.


Laho M., Bednarik M., Holzer R. & Wagner P., 2009: Výber stavebného kameňa pre rekonštrukciu historických objektov. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 9-14.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 1

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 39982
  • Tento rok: 3977
  • Tento mesiac: 176
  • Tento týždeň: 150