Michal Jamrich

Počet záznamov: 3


Kováč M., Hudáčková N., Halásová E., Kováčová M., Holcová K., Oszczypko-Clowes M., Báldi K., Less G., Nagymarosy A., Ruman A., Klučiar T. & Jamrich M., 2017: The Central Paratethys palaeoceanography: a water circulation model based on microfossil proxies, climate, and changes of depositional environment. Acta Geologica Slovaca, 9, 2, 75-114.


Hyžný M., Hudáčková N., Biskupič R., Rybár S., Fuksi T., Halásová E., Zágoršek K., Jamrich M. & Ledvák P., 2012: Devínska Kobyla – okno do plytkomorských prostredí stredného miocénu Centrálnej Paratetýdy (Viedenská panva, Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 95-111.


Jamrich M. & Halásová E., 2010: Vývoj spoločenstiev vápnitých nanofosílií Viedenskej panvy ako odraz paleoenvironmentálnych zmien počas vrchného bádenu (Devínska Nová Ves – tehelňa). Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 123-140.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 1

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 39981
  • Tento rok: 3976
  • Tento mesiac: 175
  • Tento týždeň: 149