Miroslava Dzúrová

Počet záznamov: 1


Ferenc Š. & Dzúrová M., 2015: Minerálne fázy berthieritovo-garavellitového radu z lokality Klenovec-Medené (Slovenské rudohorie – veporikum), Slovenská republika. Acta Geologica Slovaca, 7, 1, 29-36.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív