Miroslava Zubalová

Počet záznamov: 1


Brixová B., Mojzeš A., Pašiaková M., Zubalová M., Bartošová A. & Bielik M., 2016: Rýchlostná analýza a využitie syntetických seizmogramov v oblasti vranovickej a nesvačilskej priekopy (Český masív). Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 99-108.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív