Pavel Bella

Počet záznamov: 4


Lačný A., Bella P., Velšmid M. & Csibri T., 2020: The Večerná-Čárka cave system (Kuchyňa-Orešany Karst, Malé Karpaty Mountains, Slovakia) – tectonically controlled phreatic speleogenesis in the marginal part of block mountains. Acta Geologica Slovaca, 12, 1, 1-13.


Littva J., Bella P., Gaál Ľ., Holúbek P. & Hók J., 2017: Extraordinary geology and fault-controlled phreatic origin of the Zápoľná Cave (Kozie chrbty Mountains, Slovakia). Acta Geologica Slovaca, 9, 1, 25-34.


Bella P., Littva J., Pukanská K., Gašinec J. & Bartoš K., 2015: Využitie terestrického laserového skenovania pri skúmaní štruktúrno-geologických diskontinuít a morfológie jaskýň: príklad jaskyne Dúpnica v Západných Tatrách. Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 93-102.


Bónová K., Bella P., Kováčik M., Bóna J., Petro Ľ., Kollárová V. & Kovanicová Ľ., 2014: Alochtónne jemnozrnné sedimenty a ich vztah ku genéze Liskovskej jaskyne (Chočské podhorie, severné Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 145-158.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 1

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 39981
  • Tento rok: 3976
  • Tento mesiac: 175
  • Tento týždeň: 149