Peter Dovičin

Počet záznamov: 1


Šujan M., Slávik I., Galliková Z., Dovičin P. & Šujan M., 2016: Predkvartérne podložie Bratislavy (1. časť): genetické vs. geotechnické charakteristiky neogénnych zemín. Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 71-86.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív