Peter Uhlík

Počet záznamov: 3


Uhlík P., Vajdová M. & Shiwa A., 2022: The use of the zeolite from Nižný Hrabovec for zeoponic substrates. Acta Geologica Slovaca, 14, 2, 131-141.


Jánošík M., Uhlík P., Čaplovičová M., Madejová J. & Puškelová Ľ., 2013: Minerálna a geochemická charakterizácia premeny typu pokročilej argilitizácie na Au-porfýrovom ložisku Biely vrch, Slovensko – vrty DVE-10 a DVE-51. Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 17-33.


Uhlík P., Jánošík M., Kraus I., Pentrák M. & Čaplovičová M., 2012: Charakterizácia bentonitu z ložiska Hliník nad Hronom (jastrabská formácia štiavnického stratovulkánu, Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 125-137.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív