Peter Žitňan

Počet záznamov: 3


Vlasáč J., Mikuš T., Ondrejka M., Žitňan P. & Tuček P., 2021: Supergene Pb-Cu-(Sb) mineral assemblage in abandoned epithermal deposit Rudno nad Hronom, Slovakia. Acta Geologica Slovaca, 13, 1, 107-118.


Chovan M., Kubač A., Mikuš T., Žitňan P. & Prcúch J., 2019: Au-Ag tellurides and sulphosalts from epithermal Au-Ag-Pb-Zn-Cu deposit Banská Hodruša at the Rozália mine (Slovakia). Acta Geologica Slovaca, 11, 2, 43-62.


Chovan M., Jágerský I., Delaney V., Žitňan P., Kubač A., Bačík P., Troppová D. & Mikuš T. , 2016: Mineralógia produktov úpravy rúd epitermálneho Au (Ag, Pb, Cu) ložiska Banská Hodruša. Acta Geologica Slovaca, 8, 2, 203-216.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív