Radovan Pipík

Počet záznamov: 1


Starek D. & Pipík R., 2011: Deformačné štruktúry nespevneného sedimentu vo vrchnomiocénnej deltovej sekvencii Panónskeho jazera (Viedenská panva). Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 33-42.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 1

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 39981
  • Tento rok: 3976
  • Tento mesiac: 175
  • Tento týždeň: 149