Renáta Adamcová

Počet záznamov: 6


Durmeková T., Adamcová R., Maľa M. & Grand P., 2021: Efficiency of protective coating applied on a highly porous decorative tuff. Acta Geologica Slovaca, 13, 1, 85-94.


Adamcová R., Kondrcová M., Ottner F. & Wriessnig K., 2020: Adobe material of the Temple of the Sun, Pachacamac, Peru: Engineering geological classification and sustainability assessment as a challenges. Acta Geologica Slovaca, 12, 2, 153-160.


Adamcová R., Valter M., Plötze M., Adamcová A. & Vlčko J., 2014: Inžinierskogeologický výskum alterácie andezitu súvisiaci s revitalizáciou hradu Šášov (Stredné Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 29-40.


Adamcová R., Miškolczi J., Durmeková T., Bednárik M., Wimmer-Frey I. & Valter M., 2010: Analýza využiteľnosti dnových sedimentov zo Slnečných jazier v Senci. Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 85-94.


Adamcová R., Frankovská J. & Durmeková T., 2009: Inžinierskogeologický výskum ílov pre hlbinné úložisko rádioaktívnych odpadov na Slovensku. Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 71-82.


Brček M., Vlčko J., Kubičár Ľ., Boháč V. & Adamcová R., 2009: Vlhkosť – negatívny faktor deteriorácie horninového masívu. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 1-8.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív