René Putiška

Počet záznamov: 3


Lačný A., Šujan M., Hók J., Csibri T., Putiška R., Dostál I. & Mojzeš A., 2018: The Komberek karst area - An example of the basement rock influence on the morphology of karst sinkholes (Malé Karpaty Mts.). Acta Geologica Slovaca, 10, 2, 151-164.


Petrýdesová L., Putiška R. & Liščák P., 2012: Stabilitné zhodnotenie zosuvného územia Bojničky na základe elektrickej odporovej tomografie (ERT) a geodetických GNSS meraní. Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 171-184.


Mojzeš A. & Putiška R., 2012: Príspevok k analýze časových radov objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu. Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 1-5.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 1

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 39981
  • Tento rok: 3976
  • Tento mesiac: 175
  • Tento týždeň: 149