Roman Aubrecht

Počet záznamov: 8


Aubrecht R., 2023: Palaeokarst clefts and their filling at the type locality of the Honce Limestone (Turňa Unit): Petrographic analysis and its preliminary interpretation. Acta Geologica Slovaca, 15, 2, 95-105.


Molčan Matejová M., Reháková D., Aubrecht R., Ledvényiová L. & Měchová L., 2022: Unusual microfacies character of the Pieniny Limestone in the Orava sector of the Pieniny Klippen Belt. Acta Geologica Slovaca, 14, 1, 71-84.


Molčan Matejová M., Józsa Š., Halásová E. & Aubrecht R., 2019: Interpretation of the geological structure of an atypical klippe in the Orava sector of the Pieniny Klippen Belt near Revišné. Acta Geologica Slovaca, 11, 2, 75-89.


Bellová S., Aubrecht R. & Mikuš T., 2018: First results of systematic provenance analysis of the heavy mineral assemblages from the Albian to Cenomanian exotic flysch deposits of the Klape Unit, Tatricum, Fatricum and some adjacent units. Acta Geologica Slovaca, 10, 1, 45-64.


Aubrecht R.,Schlögl J., Krobicki M. & Wierzbowski A., 2017: Czorsztyn Ridge was not uniform: new data from the Ukrainian part of the Pieniny Klippen Belt (Eastern Carpathians). Acta Geologica Slovaca, 9, 2, 115-138.


Jamrichová M., Józsa Š., Aubrecht R. & Schlögl J., 2012: Spodnokriedový paleokras v bradle čorštynskej jednotky severne od Zázrivej (bradlové pásmo, oravský úsek, severné Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 75-90.


Plašienka D., Sýkora M., Aubrecht R., Krobicki M. & Józsa Š., 2010: Reintepretácia litostratigrafie a tektonickej pozície marikovských bradiel (stredné Považie, Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 1-9.


Aubrecht R. & Jamrichová M., 2009: Štepnická skala – zvláštny vývoj čorštýnskej jednotky (pieninské bradlové pásmo, Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 140-158.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív