Štefan Józsa

Počet záznamov: 6


Molčan Matejová M., Józsa Š., Halásová E. & Aubrecht R., 2019: Interpretation of the geological structure of an atypical klippe in the Orava sector of the Pieniny Klippen Belt near Revišné. Acta Geologica Slovaca, 11, 2, 75-89.


Nováková P., Lačný A., Józsa Š. & Sýkora M., 2017: A petrographic and sedimentologic analysis of clasts in the Kržľa Breccia of the Malé Karpaty Mountains (Western Carpathians, Slovakia). Acta Geologica Slovaca, 9, 2, 139-148.


Pelech O., Józsa Š., Kohút M., Plašienka D., Hók J. & Soták J., 2016: Štruktúrne, biostratigrafické a petrografické vyhodnotenie vrchnokriedových červených slieňovcov a podložných granitoidov vo vrte HPJ-1 Jašter pri Hlohovci (Považský Inovec, Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 27-42.


Józsa Š., Boorová D. & Filo I., 2016: Biostratigrafia planktonických foraminifer a menšie bentické foraminifery aptu párnického súvrstvia (Chočské vrchy, Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 15-26.


Jamrichová M., Józsa Š., Aubrecht R. & Schlögl J., 2012: Spodnokriedový paleokras v bradle čorštynskej jednotky severne od Zázrivej (bradlové pásmo, oravský úsek, severné Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 75-90.


Plašienka D., Sýkora M., Aubrecht R., Krobicki M. & Józsa Š., 2010: Reintepretácia litostratigrafie a tektonickej pozície marikovských bradiel (stredné Považie, Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 1-9.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 1

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 39982
  • Tento rok: 3977
  • Tento mesiac: 176
  • Tento týždeň: 150