Tatiana Durmeková

Počet záznamov: 9


Durmeková T., Grega D. & Tornyai R., 2019: A high potential of the micro-Deval test in rock quality assessment. Acta Geologica Slovaca, 11, 1, 1-9.


Durmeková T., Ružička P. & Mudrochová B., 2017: Laboratory study of changes in Paleogene sandstones from Slovakia exposed to high temperatures. Acta Geologica Slovaca, 9, 1, 63-73.


Durmeková T., Frankovská J. & Kopecký M., 2014: Korelácia medzi pevnosťou pri bodovom zaťažení a pevnosťou v prostom tlaku pre poloskalné horniny. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 61-69.


Kralovičová L., Šimková I., Vlčko J., Durmeková T., Brček M. & Boháč V., 2014: Monitoring obsahu vody v masíve skalných obydlí v Brhlovciach na základe merania termofyzikálnych parametrov. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 41-50.


Ružička P., Durmeková T., Hain M., Čaplovičová M., Bágeľ Ľ., Bačík P. & Putiš M., 2012: Vplyv kryštalizácie síranu sodného na intergranulárnu deštrukciu thassoského mramoru. Acta Geologica Slovaca, 4, 2, 155-169.


Kompaníková Z., Durmeková T., Vlčko J., Brček M. & Gómez-Heras M., 2011: Pozorovanie zmien travertínov vyplývajúcich z teplotnej záťaže. Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 83-94.


Adamcová R., Miškolczi J., Durmeková T., Bednárik M., Wimmer-Frey I. & Valter M., 2010: Analýza využiteľnosti dnových sedimentov zo Slnečných jazier v Senci. Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 85-94.


Šimková I. & Durmeková T., 2010: Hodnotenie trvanlivosti prírodného a konglomerovaného kameňa podľa technických noriem. Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 77-85.


Adamcová R., Frankovská J. & Durmeková T., 2009: Inžinierskogeologický výskum ílov pre hlbinné úložisko rádioaktívnych odpadov na Slovensku. Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 71-82.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 1

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 39981
  • Tento rok: 3976
  • Tento mesiac: 175
  • Tento týždeň: 149