Tomáš Drotár

Počet záznamov: 1


Greif V. & Drotár T., 2011: Stanovenie koeficientu drsnosti puklín JRC metódou blízkej digitálnej fotogrametrie. Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 163-172.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív