Zlatica Ženišová

Počet záznamov: 6


Jantáková N., Ženišová Z., Kordík J. & Benková K., 2018: Monitoring the impact of environmental burdens from the former Apollo Refinery, the Chemika and Gumon plants in Bratislava. Acta Geologica Slovaca, 10, 2, 73-87.


Šutarová B., Fľaková R., Ženišová Z., Patschová A., Bodacz B. & Gavuliak R., 2013: Vývoj chemického zloženia a kvality podzemných vôd v kvartérnom útvare SK1000600P v povodí Dunaja. Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 1-16.


Haviarová D., Seman M., Stankovič J., Fľaková R. & Ženišová Z., 2012: Chemické zloženie a mikrobiologický profil krasových vôd Krásnohorskej jaskyne (Silická planina, Slovenský kras). Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 31-52.


Fľaková R., Ženišová Z., Ondrejková I., Krčmář D. & Galo I., 2011: Kontaminácia vôd antimónom a arzénom na opustenom ložisku Čučma (Slovenské rudohorie). Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 57-74.


Šulvová L., Ženišová Z., Ďuričková A. & Fľaková R., 2009: Kyslíkový režim vôd štrkovísk v okolí Bratislavy. Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 93-102.


Jašová I., Ženišová Z. & Fľaková R., 2009: Kontaminácia povrchových a podzemných vôd v oblasti opusteného ložiska Pernek. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 39-46.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív